Zarząd PASEZarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

wybrany 17.04.2015  przez Zebranie Walne podczas Konferencji PASE we Wrocławiu

 

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
            e-mail:ewa.keblowska-lawniczak@uwr.edu.pl

Wiceprzewodnicząca: Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker
            e-mail: danuta.gabrys@gmail.com

Sekretarz: Mgr Elżbieta Foltyńska (UW)
            e-mail: efoltynska@uw.edu.pl

Skarbnik: Prof. dr hab. Ryszard Wolny
            e-mail: rwolny@uni.opole.pl, ryszardwolny@onet.euCzłonkowie:

Dr Izabela Curyłło-Klag (UJ)
           e-mail: izabela.curyllo-klag@uj.edu.pl

Dr Wojciech Drąg UWr
            e-mail: moontauk@gmail.com

Prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak
            e-mail: fabiszak@amu.edu.pl, fjacek@ifa.amu.edu.pl

Dr hab. Anna Kędra-Kardela (UMCS)
            e-mail: annakardela@wp.pl

Prof. UMCS dr hab. Aleksandra Kędzierska
            e-mail: corio@op.pl, corioola@gmail.com

Dr Stankomir Nicieja (UO)
            e-mail: stann@uni.opole.pl

Prof. UO dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel
            e-mail: epiech@uni.opole.pl

Prof. dr hab. Jadwiga Uchman
            e-mail: jagodauchman@wp.pl, filar@uni.lodz.pl


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Prof. UO dr hab. Liliana Piasecka (UO)
            e-mail:  elpia@o2.pl

Wiceprzewodnicząca: Dr Elżbieta Krawczyk-Neifar (WSZOP w Katowicach)
            e-mail: eneifar@wszop.edu.pl

Sekretarz: dr hab. Krzysztof Fordoński UW

Członkowie:            

dr Marcin Tereszewski UWr

dr hab. Bożena Kucała UJ
email: bkucala@o2.pl


             
[Zarządy PASE w poprzednich kadencjach]dol