Konto i składka



 
Adres stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej
Aleja Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
 
Numer konta: 83 1160 2202 0000 0000 8139 6181
 
Składka:

Standardowa: 100 zł

Ulgowe:
- Doktoranci: 75
- Seniorzy (powyżej 70. roku życia): 40
 

Terminem wpłacania składek jest 1 marca każdego roku kalendarzowego. 



dol