KontaktPrzewodnicząca Zarządu
Prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

Sekretarz: Mgr Elżbieta Foltyńska (UW)
            e-mail: efoltynska@uw.edu.pl


Skarbnik: Prof. UO dr hab. Ryszard Wolny
E-mail: rwolny@uni.opole.pl


Administrator strony www PASE / koordynator ds. Internetu
Dr Stankomir Nicieja
E-mail: stann@uni.opole.pl
 

Adres pocztowy

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

Instytut Anglistyki UW
ul. Hoża 69
00-681 Warszawadol