Warunki członkostwa 
 
Członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (PASE) może zostać każdy, kto spełnia niżej wymienione warunki:
 
1. Jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub student studiów doktoranckich w jednym z Instytutów / Katedr / Zakładów Filologii Angielskiej przy polskiej wyższej uczelni.
2. Zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
3. Złoży odpowiednie dokumenty, czyli:
a). własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską
b). PASE questionnaire
c). PASE database
4. W terminie będzie opłacać roczną składkę członkowską.
 
 
Dokumenty należy przesłać pod adresem Sekretarza PASE, czyli:
 
Mgr Elżbieta Foltyńska
Instytut Anglistyki UW
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa

 Informacje dodatkowe 
 
Adres stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej
Aleja Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
 
Numer konta: 83 1160 2202 0000 0000 8139 6181
 
Składka:
Standardowa: 100 zł

Ulgowe:
 - Doktoranci: 75 zł
 - Seniorzy (powyżej 70. roku życia): 40 zł
 
Wszystkich formalności należy dokonać w terminie do 1 marca.
 
Formularze do pobrania w formacie MS Word (doc):
 
1. Deklaracja członkowska: DEKLARACJA.doc
2. Kwestionariusz: QUESTIONNAIRE.doc
3. Informacje do bazy danych PASE:database.doc
 
 
 
 
 
 dol